مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1392
  کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
  گرایش مکانیک خودرو /دانشگاه ازاد اسلامی واحد بناب / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  دانشکده سماء واحد بناب
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ تکنسین

دانش تخصصی

 • مکانیک خودرو
  80% Complete
  عنوان مدرک: مکانیک خودرو درجه 1

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار solid work
  40% Complete
  عنوان مدرک: ندارم

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: پیش تافل
دانش تخصصی
 • مکانیک خودرو
  80% Complete
  عنوان مدرک: مکانیک خودرو درجه 1
https://.com