مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1391
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش گرافیک
 • 1380 تا 1383
  دیپلم ریاضی و فیزیک

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۵
  کارخانه طلا سازی آسیا
  مالی و حسابداری/ مدیر فروش و طراح و حسابدار ارشد
 • مهر ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۸
  کارخانه طلا سازی زرشید
  مالی و حسابداری/ مدیر فروش و طراح و حسابدار ارشد
 • تیر ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۸۴
  نمایندگی رازی نماینده فروش منسوجات طلا در استان فارس
  مالی و حسابداری/ امور فروش و حسابدار

دانش تخصصی

 • نرم افزار حسابداری آزاد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری میرباقر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری مارکیز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری عیار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری پارسیان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری شمش طلا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری حساب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری اندیشه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری پردیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار حسابداری آزاد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری میرباقر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری مارکیز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری عیار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری پارسیان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری شمش طلا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری حساب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری اندیشه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری پردیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com