مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشدء این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محسوب می شود. و مشتاق همکاری با اشخاص باهوشتر و قوی تر از خودم هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه ازاد اسلامی ممسنی/ در حال تحصیل ...
 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم عمران
  گرایش عمران /دانشگاه غیر انتفاعی حافظ شیراز / معدل 13.2

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت نصب و تعمیرات نیروگاههای خوزستان
  مسئول دفتر/ امور اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارهای فنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارهای فنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com