مختصری از من

اینجانب به دلیل علاقه و همچنین تخصص خویش در پروژه های عمرانی فعالیت می نمایم. همچنین علاقمند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با مجموعه شما به اشتراک گذاشته تا آن شرکت محترم به توفیقات روز افزون نائل گردد. روحیه بالای کار تیمی، توانایی های فنی، شخصیت خود انگیخته و سختکوش اینجانب می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی مجموعه شما مفید باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش ژئوتکنیک ( خاک و پی ) /دانشگاه خوارزمی تهران / معدل 16
 • 1383 تا 1388
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه قم / معدل 14.05

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  شرکت آنیلکو
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه - دفتر فنی

  توضیحات: • سرپرستی کارگاه پایدارسازی گود ساختمان مسکونی کاشانک تهران ( عمق گود 11 متر )
  • دفتر فنی کارگاه پایدارسازی گود ساختمان مسکونی سالاریه – دیباجی شمالی ( عمق گود 20 متر )
  • بررسی مراحل اجرایی و تهیه صورت‌وضعیت‌های پیمانکاران جزء و همچنین تهیه برنامه زمان‌بندی و کنترل پروژه از وظایف اینجانب بود.

 • فروردین ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۲
  شرکت آذرنگ عمران
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس کارگاه

  توضیحات: • این همکاری در حین تحصیل کارشناسی ارشد بوده است.
  • بررسی مراحل اجرایی و تهیه صورت‌وضعیت‌های پیمانکاران جزء و همچنین تهیه برنامه زمان‌بندی و کنترل پروژه از وظایف اینجانب بود.
  • همکاری در پروژه ساخت محله 240 واحدی مسکن مهر هشتگرد به دلیل انجام پایان‌نامه آزمایشگاهی دوره کارشناسی ارشد خاتمه پذیرفت.
  • 3ماه پایانی همکاری با شرکت آذرنگ عمران، به سرپرستی کارگاه ساختمانی 128 واحدی باغستان شهریار منصوب گردیدم.

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۰
  شرکت عمران کرامت قم
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس کارگاه

  توضیحات: • همکاری اینجانب در پروژه به واسطه دوره امریه سربازی بود است.
  • بررسی مراحل اجرایی و تهیه صورت‌وضعیت‌های پیمانکاران جزء از وظایف اینجانب بود.
  • همکاری در پروژه ساخت محله 370 واحدی شهرک مهدیه قم به دلیل قبولی در دوره کارشناسی ارشد خاتمه پذیرفت.

 • فروردین ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۸۹
  شرکت فراراه
  مهندسی عمران/ معماری/ دفتر فنی

  توضیحات: • شرح وظایف اینجانب بررسی صورت‌وضعیت‌ها، تهیه نقشه‌های فنی و ازبیلت، تهیه مستندات و بررسی مراحل اجرایی پروژه‌های این شرکت بود .
  • پروژه‌های راه‌آهن مراغه-ارومیه، راه‌سازی کمربندی همدان، راه‌سازی قم-نیزار، ساختمانی ارومیه از پروژه‌های اجرایی شرکت بود.
  • اینجانب به دلیل خدمت سربازی مجبور به ترک شرکت شده‌ام.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  مقاله ISI مجله Ground Improvement با عنوان " مطالعه آزمایشگاهی تراکم دینامیکی در مجاورت شیب " • Ali vahidipour & Ali Ghanbari & Amir Hamidi , 2015 “Experimental study of dynamic compaction adjacent to the slope” Ground improvement, icg ( submit February 2014 , Accept June 2015(

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی سازه های فولادی و بتنی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی دینامیکی و اصول اندرکنش خاک-سازه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی انواع پی، دیوار حائل، انواع مسلح سازی خاک، پایدارسازی گود
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی سدهای خاکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی، تهیه مستندات و نقشه های چون ساخت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم برنامه زمان‌بندی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Office (Word , Excel , Power Point)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD 2D
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Etabs & Safe
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Geo Studio (Slope , Seep , Sigma , Quake)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plaxis
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • M.S Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Tadbir
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی سازه های فولادی و بتنی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی دینامیکی و اصول اندرکنش خاک-سازه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی انواع پی، دیوار حائل، انواع مسلح سازی خاک، پایدارسازی گود
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی سدهای خاکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی، تهیه مستندات و نقشه های چون ساخت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم برنامه زمان‌بندی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com