مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی شیمی کاربردی
  /دانشگاه سراسری غلزهرا

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۵
  شرکت پتروسازپارس
  کارشناس پرونده
 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه تحقیقات آب
  کارآموز

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • enternet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com