مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش خاک و پی /دانشگاه آزاد اسلامی همدان
 • 1386 تا 1395
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت رژیان پی
  مهندسی عمران/ معماری/ دفتر فنی شرکت رژیان پی / پروژه 5 آذر
 • مرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت رژیان پی
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست اجرایی احداث مجتمع مسکونی 5 آذر (112 واحد)
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۵
  معاونت عمرانی سپاه
  مهندسی عمران/ معماری/ ترمیم و بازسازی ساختمان های فرسوده در معاونت مهندسی سپاه در طول سربازی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Flac 2D
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com