مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1384
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش mba /دانشگاه آزاد نراق / معدل 14.25

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش به مدت 2 سال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com