مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش بهره برداری از منابع نفت /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵
  اداره کل آموزش و پرورش
  منابع انسانی و آموزش/ معلم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  عنوان : بررسی مکانیسم ریزش ثقلی به کمک تزریق گاز برای ازدیاد برداشت در محیط های متخلخل شکافدار

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Technical Services wells (wellhead and downhole operations and repairs pumps
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Pipesim
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Research Methodology
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Technical Services wells (wellhead and downhole operations and repairs pumps
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com