مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات / معدل 16
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  آوای سلام مهر نوین بانک اقتصاد نوین
  مالی و حسابداری/ کارشناس شعبه
 • دی ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  پرداخت نوین آرین بانک اقتصاد نوین
  مالی و حسابداری/ کارشناس شعبه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مسائل حقوقی در بانکداری الکترونیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مسائل حقوقی در بانکداری الکترونیکی
 • تکنیک های پاسخگویی و ارتباط تلفنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تکنیک های پاسخگویی و ارتباط تلفنی
 • توانمندسازی و توسعه فردی
  100% Complete
  عنوان مدرک: توانمندسازی و توسعه فردی
 • اعتبارات و تسهیلات
  80% Complete
  عنوان مدرک: اعتبارات و تسهیلات
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مسائل حقوقی در بانکداری الکترونیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مسائل حقوقی در بانکداری الکترونیکی
 • تکنیک های پاسخگویی و ارتباط تلفنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تکنیک های پاسخگویی و ارتباط تلفنی
 • توانمندسازی و توسعه فردی
  100% Complete
  عنوان مدرک: توانمندسازی و توسعه فردی
 • اعتبارات و تسهیلات
  80% Complete
  عنوان مدرک: اعتبارات و تسهیلات
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
https://.com