مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد علوم تربیتی
  گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی /دانشگاه آزاد واحد دزفول / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۵
  دانشگاه پیام نور
  استاد

  توضیحات: دارای دو مقاله چاپ شده در کنفرانس های داخلی می باشم . و دوپروژه تحقیقی انجام داده ام .

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  سه سال سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور و آزاد را دارم ، دو مقاله چاپ شده در کنفرانسهای داخلی دارم و دارای دو کار تحقیقی می باشم ودر بیش از هفت پایان نامه استاد راهنما بوده ام .

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com