مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد / معدل 14.36

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۶
  شرکت کارا افزار ایده آل
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش و آموزش

  توضیحات: بازاریابی و فروش، دمو و پرزنت و آموزش نرم افزار CRM

  نماینده شرکت در نمایشگاه ایران هلث ۹۴
  نماینده شرکت در نمایشگاه ایپاس ۹۴
  نماینده شرکت در نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی ۹۴

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Leadership (رهبری)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Leadership (رهبری)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com