مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا هم اکنون
    دکتری مدیریت
    گرایش رفتار سازمانی /دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران / معدل 18

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۳
    شرکت بین المللی مهندسی ایران - ایریتک
    منابع انسانی و آموزش/ رئیس آموزش
https://.com