مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1389
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افراز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فنی و حرفه ای
  60% Complete
  عنوان مدرک: جوشکاری آرگون

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فنی و حرفه ای
  60% Complete
  عنوان مدرک: جوشکاری آرگون
https://.com