مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد زیست شناسی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه آزاد لاهیجان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  آزمایشگاه دی رشت
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس میکروب

پروژه ها

 • 1395
  تحقیق در مورد بیماری بروسلوز و نقش آهن و روی در این بیماری
  محقق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کارشناس ارشد میکروبیولوژی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارشناس ارشد میکروبیولوژی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com