مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش ژئوتکنیک /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 16

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت فروتک استیل
  مشاور بازرگانی و فروش
 • بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت آریا تجارت سهند
  مهندسی عمران معماری/ رئیس هیات مدیره
 • بهمن ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۴
  آریا پردیسان کوثر
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیرعامل
 • مهر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت CBG
  مهندسی عمران/ معماری/ مشاور فنی
 • مرداد ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۲
  شرکت کیان گستر
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول فنی
 • خرداد ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۹۰
  شرکت آتیه آفرینان نوین شرق
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیرعامل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  A data mining approach to compressive strength of CFRP-confined concrete cylinders SM Mousavi, AH Alavi, AH Gandomi, M Arab Esmaeili, M Gandomi Structural engineering & mechanics 36 (6), 759
 • 1392
  New design equations for assessment of load carrying capacity of castellated steel beams: a machine learning approach. Neural Computing and Applications 23(1): 119-131 (2013)
 • 1392
  Formulation of soil angle of shearing resistance using a hybrid GP and OLS method. Eng. Comput. (Lond.) 29(1): 37-53 (2013)
 • 1390
  A robust predictive model for base shear of steel frame structures using a hybrid genetic programming and simulated annealing method. Neural Computing and Applications 20(8):
 • 1390
  Genetic-based modeling of uplift capacity of suction caissons. Expert Syst. Appl. 38(10): 12608-12618 (2011)

پروژه ها

 • 1395
  مدلسازی رفتار پی با استفاده از الگوریتم هیبرید شبکه عصبی مصنوعی و تبرید شبیه سازی شده
  مجری و محقق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com