مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  دکتری بیماری های دهان و فک و صورت
  /دانشگاه تهران
 • 1381 تا 1388
  دکتری دندانپزشکی عمومی
  /دانشگاه شهید بهشتی

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  بیمارستان بعثت نهاجا
  پزشکی درمانی/پرستاری// مسئول بخش تشخیص

  توضیحات: معاینه روزانه میانگین 30 بیمار در طی این دوره

 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  مطب خصوصی
  پزشکی درمانی/پرستاری// دندانپزشک

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  یک مقاله در حال چاپ با عنوان The effect of the implants angulation on retention of locator attachment during cyclic loading
 • 1392
  چاپ مقاله با عنوان Comparative Efficacy of Aloe vera and Benzydamine Mouthwashes on Radiation-induced Oral Mucositis: A Triple-blind, Randomised, Controlled Clinical Trial در ژورنال Oral Health & Preventive Dentistry (شماره 4، سپتامبر 2015)
 • 1391
  چاپ مقاله با عنوان طراحی نرم افزار سیستم ثبت بيماريهاي دهان و فک و صورت بر اساس آخرین به روز رسانی سيستم طبقه بندي ICD-10 سازمان جهاني بهداشت در سال 2010 در مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دوره 27، شماره 1، بهار 1393)
 • 1388
  چاپ مقاله با عنوان ارزیابی آزمایشگاهی میزان ریزنشت فیشورسیلانت های Enamel Loc® و Concise® در مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان (دوره 23، شماره 3، پاییز 1390)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: FCE
https://.com