مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تحقیق در عملیات /دانشگاه تهران / معدل 17.4

دانش تخصصی

 • ISO
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با مفاهیم ایزو
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: lممیزی ایزو
دانش تخصصی
 • ISO
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با مفاهیم ایزو
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: lممیزی ایزو
https://.com