مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مديريت
  گرایش بازرگاني /دانشگاه پيام نور
 • 1386 تا 1390
  فوق دیپلم كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد واحد كرج

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  داروسازي كيش مديفارم
  منابع انسانی و آموزش/ كارشناس اداري
 • آبان ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  اروسازي كيش مديفارم
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ كارشناس بازرگاني
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  ارايشي بهداشتي سورينت كيش
  منابع انسانی و آموزش/ اداري

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • جدول -سودوكو - نقاشي - فوتبال - هلال احمر
 • كتاب
 • فيلم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زنجیره تامین و تدارکات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای آموزش
  80% Complete
  عنوان مدرک: متودولوژي نياز سنجي آموزش
 • منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری مالی و انبار فراگستر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حضور و غیاب بعد پنجم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حضور و غیاب پالیز
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زنجیره تامین و تدارکات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای آموزش
  80% Complete
  عنوان مدرک: متودولوژي نياز سنجي آموزش
 • منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری مالی و انبار فراگستر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حضور و غیاب بعد پنجم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حضور و غیاب پالیز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com