مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵
  هنر/طراحی/
 • فروردین ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۵
  هنر/طراحی/
 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  هنر/طراحی/

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com