مختصری از من

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۹ تا دی ۱۳۹۵
  آموزشگاه زبان آواتاک
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر ، مؤسس و مدرس زبان انگلیسی

  توضیحات: تدریس کلیه مهارت های زبان انگلیسی در تمام سطوح آموزش زبان به مدت هفت سال ، تدریس خصوصی دروس و کتب زبان انگلیسی مدارس و دانشگاه ، نگارش دو مقاله در خصوص آموزش زبان انگلیسی و چاپ در ژورنال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان ، اخذ نمره 19/50 در واحد پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی با درجه عالی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس کلیه مهارت های زبان انگلیسی در تمام سطوح آموزش زبان به مدت هفت سال،تدریس خصوصی دروس و کتب زبان انگلیسی مدارس و دانشگاه،نگارش دو مقاله در خصوص آموزش زبان انگلیسی و چاپ در ژورنال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان،اخذ نمره 19/50 در واحد پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی با درجه عالی

افتخارات

 • 1395
  نگارش و چاپ دو مقاله انگلیسی در خصوص آموزش زبان انگلیسی در ژورنال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
  کسب نمره 19/50 در واحد پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی با درجه عالی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تدریس دروس عمومی و تخصصی زبان انگلیسی در دانشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
https://.com