مختصری از من

به عنوان فردی که در ضمینه مالی و حسابداری فعالیت دارم همیشه سعیم بر این بوده که جدیت و تعهد کاری را سرلوحه خود قرار داده و مسئولیت پذیر باشم. از کار در یک محیط پویا و یک تیم منسجم لذت می برم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15
 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش صنعتی /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  تعاونی گیاه پزشکی
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • بهمن ۱۳۸۳ تا بهمن ۱۳۸۷
  شرکت بازرگانی ویولا
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تجزیه و تحلیل مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی و حسابداری سازمان حفظ نباتات
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجزیه و تحلیل مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com