مختصری از من

علاقه ی بسیاری به عمران و امور اجرایی عمران دارم.در امور محاسباتی عمران تخصص و تبهر بیشتری دارم.
افکاری هدفمندانه دارم و همیشه در راستای آنها پیش می روم و همواره در جهت رسیدن به اهداف تلاش و پشتکار مضاعف به کار می برم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه سراسری ملایر / معدل 14.7

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  تانا (گسترش بتن)
  مهندسی عمران معماری/ مسئول فنی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس نرم افزار ETABS تدریس نرم افزار SAFE تدریس دروس تخصصی عمران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور دفتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور دفتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com