مختصری از من

تعهد کاري، ایجاد علاقه و انگیزه در انجام وظایف به بهترین نحو ممکن، شعار من براي انجام امور است .

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد مرند

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  سوپر مارکت اندیشه
  مسئول دفتر/ فروشنده

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com