مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی مواد
  گرایش سرامیک /دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود / معدل 13

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت خصوصی گلستان آبشار
  مسئول دفتر/ کارمند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com