مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی IT
    گرایش شبکه /دانشگاه جهاد دانشگاهی / معدل 18.3
https://.com