مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم مدیریت
  گرایش مدیریت بازرگانی /دانشگاه تهران غرب / معدل 16.46

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  برنا ابزار طوس
  مسئول مدیریت بازرگانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مجموعه آفیس....ویندوز....
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com