مختصری از من

چند ویزگی بارز بنده که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد.
خود انگیخته پویا و سخت کوش که در موفقیت های من بسیار موثر بوده و عامل مهم دیگر علاقه به امور حسابداری است .

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    فوق دیپلم حسابداری
    /دانشگاه شمسی پور / معدل 17.25

ابزار و نرم افزار

  • نرم افزار حسابداری پاتریس / نرم افزار حسابداری سپیدار
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com