مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی مواد
  گرایش متالورزی صنعتی /دانشگاه سراسری سمنان / معدل 16.41

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  سیلانه سبز
  بازاریابی و فروش/ مدیر منطقه
 • بهمن ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۳
  سیلانه سبز
  بازاریابی و فروش/ سوپروایزر فروش
 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۳
  کیمیا پارسه
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  عنوان 2 مقاله در کنفرانس بین المللی عمران

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: intensive 6
https://.com