مختصری از من

بنده به شدت علاقه مند به فعالیت در محیط اجتماعی هستم .از کارهای تیمی لذت زیادی می برم .وقتی در مسئله ای گیر کنم تا راه حل آن را پیدا نکنم دست بردار نیستم.در انجام کارها به شدت مسئولیت پذیر می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  /دانشگاه پیام نور مهاباد / معدل 13.03

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com