مختصری از من

محسن مقنی متولد 1369 تبریز . دوران دبیرستان را در دبیرستان فردوسی تبریز در رشته ریاضی فیزیک به پایان رساندم .از آنجایی که به رشته مهندسی عمران علاقه مند بودم تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد تبریز شروع کردم و تحصیلات تکمیلی را در مقطع کارشناسی ارشد واحد بین الملل آزاد جلفا ادامه دادم .علاقه مند به موضوعات مدل سازی و شبیه سازی در رشته عمران هستم . همچنین علاقه مند به تدریس و آموزش و تحقیق و بررسی موضوعات نوین در رشته مربوطه می باشم .
محتوای پایان نامه در مورد تحلیل دینامیکی یک سد خاکی معمول با در نظر گرفتن مکانیسم تحریک ورودی است که در این تحقیق بررسی تحریک متفاوت تکیه گاهی و تفاوت آن با تحریک یکنواخت زلزله و میزان تاثیرپذیری پاسخ سدهای خاکی از نوع تحریک مورد بررسی و آنالیز دینامیکی قرار میگیرد .

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش ژئوتکنیک /دانشگاه آزاد جلفا / معدل 18
 • 1387 تا 1393
  کارشناسی عمران
  گرایش ژئوتکنیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز / معدل 12.5

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۵
  پروژه فیبر نوری شمالغرب کشور
  مهندسی عمران/ معماری/ معاون کارگاه
 • مرداد ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۴
  دفتر فنی پروژه 180 واحدی برج سبحان
  مهندسی عمران/ معماری/ دفتر فنی
 • بهمن ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۲
  مدیریت پیمان ساختمان 5 واحدی
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر پیمان
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  شرکت راه و ساختمانی میشو
  مهندسی عمران/ معماری/ دفتر فنی و مدیر شبکه

  توضیحات: پروژه ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات تبریز واقع در خیابان امام .

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  در دست اقدام : Parametric analysis of a typical soil dam considering input excitation mechanism
 • 1390
  Using Bubble Deck Building for Saving Energy in North of Iran ( GCREEDER2011)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Network Security
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital photography
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Favorit Sports
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ABAQUS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • GeoStudio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Flac
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: MSRT ; Ongoing ToEFL
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Fluent
دانش تخصصی
 • Network Security
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital photography
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Favorit Sports
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com