مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی معماری
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت پیمانکاری تراب نژاد
  مهندسی عمران/ معماری/ کارمند

  توضیحات: اجرای دیوار سنگی در پروژه مصلی لواسان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان(کمک مدرس)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com