مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شهید شمسی پور
 • 1393 تا 1395
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق / معدل 16.65

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  رزبن
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ توسعه دهنده

پروژه ها

 • 1394
  سیستم ثبت مشتریان رستوران
  توسعه دهنده
 • 1394
  فرآیند های سازمانی شهرداری کرج
  توسعه دهنده
 • 1394
  طراحی وب سایت
  توسعه دهنده

دانش تخصصی

 • زبان برنامه نویسی HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C#
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه Network
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Dreamweaver
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Captivate
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Flash Professional
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ProcessMaker
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان برنامه نویسی HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C#
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه Network
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com