مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  خدمات انفورماتیک
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر سیستم لینوکس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت سیستم های لینوکسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و پیاده سازی محیط های مجازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی Python
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و پیاده سازی محیط های ابری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت سیستم های لینوکسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و پیاده سازی محیط های مجازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی Python
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و پیاده سازی محیط های ابری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com