مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی هوافضا
  /دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات
 • 1381 تا 1382
  دیپلم حسابداري

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۵
  فروشگاه متين
  مالی و حسابداری/ سرپرست گروه حسابداري و مسئول انبار

  توضیحات: خزانه دار مالي

 • مهر ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۱
  ايده نو
  مالی و حسابداری/ حسابدار و حسابرس پروژه

  توضیحات: رفع تناقض و اختلافات مالي پروژه
  ادامه و اتمام كل پروژه عمراني

 • خرداد ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۹۰
  توليدي بوگاتي
  مالی و حسابداری/ حسابداري و حسابرسي فروشگاهي انبارداري توليدي و فروشگاهي حسابداري توليدي
 • خرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۶
  توليدي گلها
  مالی و حسابداری/ حسابداري و حسابرسي فروشگاهي

  توضیحات: حسابداري و حسابرسي فروشگاهي
  انبارداري توليدي و فروشگاهي
  حسابداري توليدي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالي مديران
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com