مختصری از من

به عنوان شخصی از روی علاقه و بصورت حرفه ای در زمینه حسابداری ، بسیار
علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را به اشتراک بگذارم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16.3

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  رساله کارشناسی ارشد با عنوان بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کسب نمره کامل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • محاسبات (ریاضی و آمار)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مهارت
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • محاسبات (ریاضی و آمار)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com