مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش تکنولوژی نرم افزار /دانشگاه علم و فرهنگ رشت

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  تماشاخانه خصوصی
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ روابط عمومی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فناوری اطلاعات
 • تئاتر
 • سینما
 • عکاسی
 • موسیقی
 • خبرنگاری
 • بسکتبال
 • پیاده روی
 • فناوری اطلاعات
 • تئاتر
 • سینما
 • عکاسی
 • خبرنگاری
 • فناوری اطلاعات
 • تئاتر
 • سینما
 • عکاسی
 • خبرنگاری
 • فناوری اطلاعات
 • تئاتر
 • سینما
 • خبرنگاری
 • عکاسی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com