مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه تهران / معدل 18

سوابق آموزشی پژوهشی

 • سابقه تدریس در دانشگاه رازی از بهمن 1393 تا کنون چاپ 8 مقاله علمی و پژوهشی همکار در اجرای پروژه پژوهشی دانشگاه آزاد-واحد کرمانشاه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی دکترای مدیریت مالی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری R
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی دکترای مدیریت مالی
https://.com