مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار /دانشگاه شهید بهشتی - در حال تحصیل (انجام پایان نامه) / معدل 17.5
 • 1386 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان / معدل 13
 • 1384 تا 1386
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش مهندسی فناوری - تحصیل ناتمام /دانشگاه پیام نور - تهران مرکز
 • 1370 تا 1373
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه دانشگاه شهید رجائی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شهرداری منطقه 15
  سخت افزار و شبکه/ مدیر سایت کامپیوتر
 • مهر ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۹۲
  شهرداری منطقه 15
  سخت افزار و شبکه/ رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد منطقه 15
 • تیر ۱۳۷۶ تا اسفند ۱۳۸۲
  شرکت فراسوی سازه و بنا
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر پشتیبانی و مالی
 • فروردین ۱۳۷۴ تا مهر ۱۳۸۴
  شهرداری منطقه 15
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر سایت
 • فروردین ۱۳۷۴ تا اسفند ۱۳۷۵
  فرهنگسرای خاوران
  هنر/طراحی/ پیمانکار
 • اسفند ۱۳۷۱ تا اسفند ۱۳۷۳
  شهرداری منطقه 15
  کارمند

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  بررسی رابطه سرمایه های اجتماعی و نظارت همگانی و جایگاه آنها در مدیریت شهری بدون تردید سیاستگذاری و مدیریت شهرها بدون مشارکت مردم وحضور فعال آنها ممکن نمی باشد. گسترش سازمان های محلی و مردمی از یک سو موجب افزایش تمایل مردم به مشارکت در انجام امور مختلف شهری و بالا رفتن مسئولیت پذیری می شود و از طرف دیگر موجب به کارگیری دانش مردم که نیازها و مشکلات خود را بهتر می شناسند، شود. مشارکت مردم و بخش خصوصی در اجرای طرح های توسعه از عمده ترین عوامل موثر در موفقیت طرح های توسعه شهری می باشد. این مقاله یک مقاله تحقیقی (مروری) است که هدف آن تشریح مفاهیم نظارت عمومی و سرمایه اجتماعی و تبیین و شفاف سازی نقش هریک در مدیریت شهری و رابطه و تاثیر آنها بر هم است.
 • 1395
  بررسی و تحلیل چالش های پیاده سازی سیستم های برنامه ريزی منابع سازمان (ERP)در ايران مورد مطالعه: شهرداری منطقه ۱۵ تهران بررسی و تحلیل چالش‌های پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه ريزی منابع سازمان در شهرداری منطقه ۱۵ تهران می‌باشیم و برای این کار از دو پرسشنامه استفاده نموده¬ایم. در پرسشنامه اول، امکان پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه ريزی منابع سازمان را بررسی نموده و با توجه به نتایج اولیه، از پرسشنامه دوم، موانع موجود برای پیاده سازی این سیستم را مورد مطالعه قرار دادیم. در ادامه، برای بررسی فرضیات تحقیق، از ضرایب دو آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف و شاپیرو – ویلک استفاده شده است.
 • 1395
  بررسی و تحلیل رضایت‌مندی کاربران از کیفیت خدمات اداره فناوری اطلاعات مورد مطالعه: شهرداری منطقه ۱۵ تهران اداره فناوری اطلاعات شهرداری منطقه ۱۵ تهران، ضمن انجام وظایف خود جهت فراهم سازی بستر مناسب برای تحقق اهداف بالادستی سازمان و ارائه خدمات شایسته به کاربران (سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، پرسنل شهرداری منطقه ۱۵ تهران، پیمانکاران و شهروندان) و نیز جلب رضایت آنان، سعی نموده است پژوهشی را در زمینه بررسی و تحلیل رضایت‌مندی کاربران از کیفیت خدمات واحد مربوطه انجام دهد تا با تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف و استفاده از فرصت ها، خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه‌ای مناسب و نوین در اختیار کاربران قرار دهد. از این رو، از ۳ پرسشنامه‌ مصوب سازمان، استفاده و در یک جامعه آماری ۱۵۰ نفری در دو سطح منطقه و ناحیه توزیع گردید. بعد از جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، دو معیار «پیگیری مؤثر اداره فناوری اطلاعات برای رفع مشکلات از سازمان فناوری اطلاعات» و «تأمین سخت افزارهای درخواستی کاربران» از امتیاز کمتری نسبت به سایر معیارها برخوردار بوده‌اند. لذا اداره فناوری اطلاعات شهرداری منطقه ۱۵ تهران با توجه به نتایج حاصله، سعی در بهبود و ارتقاء نقاط ضعف خود در دو معیار مذکور داشته و در ضمن آن، به حفظ رضایت کاربران از معیارهای دیگر اهتمام می ورزد.
 • 1395
  نظارت و کنترل بر طراحی پروژه‌های فنی و عمرانی مورد مطالعه: شهرداری منطقه ۱۵ تهران Re-engineering process monitoring and control over design of technical and civil project Case Study: District 15 of Tehran Municipalit Abstract We live in the century that all the Affairs of the municipal infrastructure is a town on the sculpture of this infrastructure according to it, it is noteworthy. Including matters that are next to the hundreds of plays and other activities in the creation and maintenance of this infrastructure are the main role are responsible for the development efforts of the municipalities. In the present study, due to the extensiveness of the work, the process was that the main task of re-engineering in providing services to the urban infrastructure. The process of monitoring and control over design of technical and civil project, part of the technical process of development and technical Affairs of the municipality, which has been chosen and the details and a description of it in the article is cited. In the first step, inspired by the methodology sharp and McDermott, frame packing processes was introduced. The second step in the selection process, and its problems by taking advantage of multiple instruments capable of six mining. In the third step, the current process models using the modeling tool Bizagi Process Modeler was traced. The fourth step in the process, bottleneck and its critical points identified and a final decision regarding the reform process with the use of the five best practice in the BPR was getting. In the final step, the new process model Bizagi Process Modeler using the drawing tools.
 • 1395
  شکل گیری و جایگاه سیستمهای اطلاعاتی در مدیرت بحران چكيده ورود به عصر اطلاعات انسان را به شدت محتاج و وابسطه به اطلاعات نموده است و تصمیم گیری بدون داشتن آگاهی کافی به مانند قدم زدن نابینا بر لبه پرتگاه است به گونه ای که هر گام کوچک امکان نابودی را فراهم خواهد نمود.از طرفی محیط پیرامون اغلب شرایطی را ایجاد میکند که انسان مجبور است به سرعت و با قاطعیت تصمیات تاثیرگذاری اتخاذ تماید و این تصمیم در بستر آگاهی به واسطه مهاراطلاعات ممکن است.دسترسی به اطلاعات اغلب به دلیل پیچیدگی و گستردگی آسان نخواهد بود و لازم است که تکنولوژی رسیدن به آن را در اختیار تصمیم گیران باشد. امروزه فناوری اطلاعات با ایجاد زیرساختها و سیستم های اطلاعاتی شرایط مناسب برای هر گونه تصمیم گیری و مدیریتی را فراهم نموده است.مدیریت بحران نیز به دلیل ویژگی ها و ماهیت خاص در کنترل شرایط بحرانی نیازمند این زیر ساخت ها و سیستم هاست.این تحقیق تلاش دارد نگاهی به زیر ساخت و سیستمهای اطلاعاتی و جایگاه آن در شکل گیری یک شبکه اطلاعاتی برای مدیریت بحران داشته باشد. چگونگی جمع آوری و نگهداری و روشهای ارتباطی برای دست یافتن به اطلاعات نیز بحث دیگر از تحقیق بوده است. در این تحقیق ضمن استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تطبیقی ، سعی شده استروشهای جدید بهمراه نمونه¬های عملی از کاربرد ICT ارائه داده و در پایان پیشنهاداتی را برای دست اندرکاران مدیریت بحران طرح نماید.
 • 1394
  موضوع: بررسی رویکرد فرایندی ITIL در ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات در سازمان ها معرفی یکی از روشهای راهبری فناوری اطلاعات تحت عنوان ITIL به بررسی رویکرد فرایندی ITIL در ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات در سازمان ها پرداخته شود.
 • 1394
  بررسی رویکرد فرایندی COBIT و تاثیر آن بر عملکرد فناوری اطلاعات در سازمان ها T مجموعه ای از روش ها در حوزه ارزیابی و کنترل فناوری اطلاعات است که شامل سنجش ها، شاخص ها، فرآیندها و روش های بهبود برای کمک به مدیران، ممیزان و کاربران IT می باشد تا به حداکثر کردن سود حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و توسعه و نظارت و کنترل مناسب IT در جهت تعالی سازمان، کمک کند. در این مقاله، سعی شده است که مدل COBIT را معرفی و چارچوب آن را شرح داده و نحوه سنجش از طریق این مدل و همچنین چگونگی پیاده سازی و چالش های آن را بیان نمود.

پروژه ها

 • 1394
  مسجد کاظمین
 • 1380
  ساختمان مسکونی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت هنری سفالگری

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • زنجیره تامین و تدارکات
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • پایگاه داده
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • هوشمندی کسب و کار (BI)
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • داده کاوی (Data Mining)
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدل های شایستگی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • داشبوردهای سازمانی (OD)
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • دینامیک و ارتعاشات
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدیریت ریسک
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی - تجربی
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • مدیریت زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی - تجربی
 • مدیریت لجستیک عملیات
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی - تجربی
 • مدیریت فنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • مدیریت استراتژی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی - تجربی
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشی - تجربی
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزسی - تجربی
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی - تجربی
 • اصول مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی - آموزشی و تجربی
 • مدیریت تبلیغات
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدیریت دانش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امداد و نجات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آتش نشانی و خدمات ایمنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آرماتور بندی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Futures Studies (آینده پژوهی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق قدرت
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی - تجربی
 • عمران و مدیریت ساخت
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی - تجربی
 • معماری (طراحی ) - معماری داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • سیستم ارزیابی عملکرد
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشی - تجربی
 • Self Coaching (خود مربیگری)
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشی - دانشگاهی
 • سخت افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشی - تجربی
 • Cisco CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک: Hl,cad
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشی -
 • تولید محتوا
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشی و تجربی
 • دینامیک سیالات محاسباتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • طراحی و تحلیل سازه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیش از 1000 ساعت دوره های آموزشی تخصصی کامپیوتر و مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدارک آموزشی شهرداری تهران

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی و آموزشی
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • زنجیره تامین و تدارکات
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • پایگاه داده
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • هوشمندی کسب و کار (BI)
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • داده کاوی (Data Mining)
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدل های شایستگی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • داشبوردهای سازمانی (OD)
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • دینامیک و ارتعاشات
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدیریت ریسک
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی - تجربی
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • مدیریت زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی - تجربی
 • مدیریت لجستیک عملیات
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی - تجربی
 • مدیریت فنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • مدیریت استراتژی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی - تجربی
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشی - تجربی
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزسی - تجربی
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی - تجربی
 • اصول مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی - آموزشی و تجربی
 • مدیریت تبلیغات
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مدیریت دانش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امداد و نجات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آتش نشانی و خدمات ایمنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آرماتور بندی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Futures Studies (آینده پژوهی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق قدرت
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی - تجربی
 • عمران و مدیریت ساخت
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی - تجربی
 • معماری (طراحی ) - معماری داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • سیستم ارزیابی عملکرد
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشی - تجربی
 • Self Coaching (خود مربیگری)
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشی - دانشگاهی
 • سخت افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشی - تجربی
 • Cisco CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک: Hl,cad
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشی -
 • تولید محتوا
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشی و تجربی
 • دینامیک سیالات محاسباتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • طراحی و تحلیل سازه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیش از 1000 ساعت دوره های آموزشی تخصصی کامپیوتر و مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدارک آموزشی شهرداری تهران
https://.com