مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی مهندس مکانیک
    گرایش طراحی جامدات /دانشگاه ازاد
https://.com