مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش علوم اقتصادی /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • stata
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com