مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
  گرایش ریاضی فیزیک /دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران / معدل 18.27
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی ریاضی
  گرایش کاربردی /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 17.19

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  ارائه مقاله ای تحت عنوان حل عددی معادلات غیرخطی وابسته به زمان فیشر به روش شبه طیفی مکان-زمان در هشتمین کنگره بین المللی ریاضیات و کاربردها.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Maple
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lingo
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • QSB
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com