مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
  گرایش اموزش /دانشگاه خوارزمی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دبیرستان فجر خاتم
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس
 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  کانون زبان ایران
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس
 • مهر ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  مجتمع المهدی
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com