مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی اقتصاد بازرگاني
  گرایش حمل و نقل /دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز / معدل 18
 • 1387 تا 1388
  دیپلم رياضي
  / معدل 17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲
  موسسه بهاران سبز
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دوره Icdl
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك icdl مجتمع فني تهران
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك حسابداري مقدماتي آموزشگاه فروغ دانش

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره Icdl
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك icdl مجتمع فني تهران
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك حسابداري مقدماتي آموزشگاه فروغ دانش
https://.com