مختصری از من

علاقه فراوان به علوم پزشکی و پیراپزشکی
علاقه به هنر در زمینه موسیقی

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی پرستاری
  /دانشگاه شهید بهشتی رشت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  شرکت در کارگاه ها و نمایشگاه های دبیرستان استعدادهای درخشان میرزاکوچک 2 رشت

افتخارات

 • 1392
  برگزیده شدن طرح پژوهشی در زمینه علوم زیستی در نمایشگاه سمپاد

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی Visual Basic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • EndNote
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: inter2
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com