مختصری از من

اینجانب علی اصغر منصوری دانشجوی رشته حسابداری گرایش بازرگانی می باشم و طی سوابق کاری خویش می توانم به فعالیت هایی نظیر کار در شرکت های حسابداری و را ه اندازی و پشتیبانی از کاربران دارای سیستم های صندوق مکانیزه نیز اشاره نمایم، امید است با توجه به علایق شخصی در زمینه امور مالی و نرم افزاری توان به دست آوردن فرصت های خوب شغلی بهتر را برای خویش به وجود بیاورم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه رودکی تنکابن / معدل 16.23

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت اسپاد ارقام تنکابن
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول راه اندازی و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری

دانش تخصصی

 • نرم افزار مالی محک
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک آموزشگاهی سطح پیشرفته
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی محک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار مالی محک
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک آموزشگاهی سطح پیشرفته
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com