مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت تابان پخش ( پخش دارو)
  انبارداز
 • تیر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  اریا در
  کارشناس فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  اخذ مدرک حسابداری پیشرفته
https://.com