مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد تهران شمال / معدل 14.8
 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد پردیس / معدل 14.23

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳
  شرکت نساجی بابکان
  مالی و حسابداری/ در بخش مالی فعالیت میکردم

ابزار و نرم افزار

 • پیوست
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com