مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی
  گرایش بیزشیمی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1386
  گواهینامه دوره کاراموزی و پژوهشی به مدت 2 ماه معادل 80 ساعتدر آزمایشگاه جنرال مرکز تحقیقاتی سلولی صارم کنفرانس وسمینار: زن درمانی (86-87 ) شبیه سازی در جانوران(86-85)
 • 1386
  گواهینامه دوره کارآموزی و پژوهشی به مدت 2 ماه معادل 80 ساعت در آزمایشگاه جنرال مرکز تحقیقاتی سلولی صارم کنفرانس و سمینار: ژن درمانی (86-87 ) کنفرانس و سمینار: شبیه سازی در جانوران(86-85) خانه معلم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی با مفاهیم و قوانین incoterms , IC .آشنایی با اصول نامه نگاری . آشنایی با اصول بایگانی.
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • /Microsoft word /Microsoft excel /Microsoft power poin
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با مفاهیم و قوانین incoterms , IC .آشنایی با اصول نامه نگاری . آشنایی با اصول بایگانی.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com