مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی فنی حرفه ای عمران
    گرایش ساختمان /دانشگاه ازاد قزوین
https://.com