مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی فناوری اطلاعات IT
    /دانشگاه آزاد تبریز / معدل 13.68
https://.com